Padişah soyundan kız almış olan kimse...

Damad,
Hatn,
Güvey,
Farsça: damad,
Damat, güveyi.
İngilizce: groom
Osmanlılar' da padişah soyundan kız alanlar için kullanılan bir sıfat.
Ana babaya göre kızlarının kocası,
Osmanlı tarihinde hanedandan kız alan anlamındadır.
Padişah soyundan kız almış olan kimse.

Güvey;
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad, güvey.
Bir kızın ailesinden olan büyüklere göre kızın kocası, güveyi.
Evlenmekte olan veya yeni evlenen erkek.
Eskiden Osmanlı döeminde; Hatn.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ