İçinde diri balık saklanan, denizden ayrılmış havuz...

Livar,
Luvar,
Rumca: livari.
Latince: vivarium.
İngilizce: live box.
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet.
Yakalanan balıkları canlı olarak saklamaya yarayan, ağzı mürekkep hokkası gibi içeri dönük, koni şeklinde sepet.Yakalanan balıkları canlı olarak saklamaya yarayan, ağzı mürekkep hokkası gibi içeri dönük, koni şeklinde sepet.
İçinde diri balık saklanan, denizden ayrılmış havuz.
Gerektiğinde yakalamak üzere balık bulundurulan ve suyu yenilenen büyük kap, balık havuzu.
Balıkların canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, havuz ve tekne gibi balığın yaşam ortamıyla su alışverişini doğrudan sağlayan bölme, luvar.
Balık yetiştirmek, balık yumurtası elde etmek için akarsu ağızları vb. yerlerde yapılan balık yatağı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ