Teknelerle çekilerek suyun dibinde sürüklenen, huni biçiminde geniş ağızlı büyük balık ağı...

Trol,
İngilizce trawl
Teknelerle çekilerek suyun dibinde sürüklenen, huni biçiminde geniş ağızlı büyük balık ağı.
Trol ağları, balık avlamakta kullanılır. Danimarka ığrıpları ve kirişli troller ilk trollerdir. Daha sonra iki gemi ile çekilen troller çıkmıştır. Son olarak kapılı troller geliştirilmiştir. Günümüzde kullanılan trolleri Kapılı (tek gemi ile çekilen) troller ve Kapısız (iki gemi ile çekilen) troller olarak iki gruba ayırabiliriz. Trol gemileriyle balık avlamaya Trollemek denir.

Diğer yandan trol ağlarını yapıları yönünden dip trolleri ve pelajik troller olarak da iki gruba ayırabiliriz. Hem dip trolleri hem de pelajik troller kapılı veya kapısız olabilirler. Diğer bir ifadeyle dip trollerinin ve pelajik trollerin hem tek tekneyle hem de iki tekneyle çekilen tipleri vardır.

Trol sözcüğünün başka anlamları:
Muzip cüce,
Balık yemi.
Norveç'ten tüm dünyaya yayılmış, alev biçiminde saçları olan oyuncak bebek.
İnternette, iletişim ağlarını taciz ve saldırı amacıyla kullanan hesaplara verilen ad.
İnternet'te insanların keyfini kaçırmak ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan, alaycı söylemlerle hakaret eden veya böyle söylemlerle kişilere dolaylı olarak rahatsızlık veren kişi. Trol mümkün olan her durumda öfkeli ve yıkıcı tavırlar sergiler. Üstelik bunların çoğunlukla gerçek bir amacı yoktur.

Trol; 
İskandinavya folkloründe geçen ve korkunç gözüken bir mistik, insanımsı devasa yaratıktır. Mitolojideki trol adı verilen yaratıktan esinlenilerek internet için de türetilmiş bir kelimedir. Tıpkı mitolojideki trol gibi internet trolü de gizlenerek sorun yaratmaya çalışır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ