Yapılabilirlik...

Fizibilite,
İngilizce feasibility.
Fransızca Faisabilite.
Yapılabilirlik.
Ortam araştırması.
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme.
Uygulanabilirlik.
Yapılabilirlik, bir yatırım projesinin uygunluğu için gereken araştırmaların yapılması.
Bir yatırım projesinin iktisadi, hukuki, teknik ve mali açılardan verimliliğini araştıran, ilmi verilere dayalı çalışma, uygulanabilirlik, yapılabilirlik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ