I. Dünya Savaşı sırasında, 1914-1915 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında gerçekleşen muharebe ...

Sarıkamış,
Sarıkamış Harekatı,
I. Dünya Savaşı sırasında, 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış ve çevresinde gerçekleşen muharebelerdir. 
Osmanlı İmparatorluğu' nun yenilgisiyle sonuçlanan bir askeri girişimdir.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde anlatılan Sarıkamış Harekatı:

Osmanlı Devleti, Almanya ile yapılan anlaşmanın ardından Birinci Dünya Savaşı’ na girmek zorunda kalmıştır. Ancak Balkan Savaşı’ ndan yeni çıkmış olması ve yeterli hazırlıkları yapma imkanı ve zamanı olmadığından dolayı savaşın ilerleyen dönemlerinde büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalmıştır.

Osmanlı donanmasına bağlı Yavuz ve Midilli gemilerinin Sivastopol’u bombardımanının ardından 1 Kasım 1914 günü Rus Ordusu hududu geçerek baskın tarzında taarruza başlamıştır.

Ancak ağır zayiat veren 3. Türk Ordusu, geri çekilen düşmanı takip edememiş; daha elverişli bir arazide toplanmak, takviye kuvvetlerinin gelmesini beklemek ve yeni bir Rus taarruzunu karşılamaya hazır olmak amacıyla 8-10 km kadar geri çekilmiştir.

Avrupa’ da savaşın mevzi harbine dönüşmesi ve Galiçya’ da Avusturyalıların Ruslar karşısında zor durumda kalmaları üzerine Başkomutan Vekili Enver Paşa, müttefiklerin Avrupa’ daki yükünü hafifletmek için Alman Başkomutanlığının da etkisiyle Doğu Cephesi' nde Rusların imhasını hedef alan büyük ölçüde kuşatıcı bir taarruza karar vermiştir. 

Enver Paşa, icra edilecek bir taarruzla 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Doğu Anadolu’ da kaybedilen toprakların (Kars, Batum, Artvin ve Ardahan) geri alınmasını ve müteakiben harekatın Kafkasya’ ya aktarılmasını mümkün görüyordu. Enver Paşa, bu amaçla 14 Aralık 1914 tarihinde İstanbul’ dan Köprüköy’ e gelmiştir. Taarruzun bahara bırakılmasını öneren 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa’ yı görevinden alarak 3. Ordu Komutanlığını kendi üzerine almıştır.

Bu harekatı icra edecek 3. Ordu; 9, 10 ,11’ inci Kolordular ve 2’ nci Süvari Tümeninden oluşuyordu. Cephedeki Rus mevcudu 100.000, 3’üncü Ordunun mevcudu ise 120.000 idi. Türk ordusu sayıca fazla olmasına rağmen Ruslar, ağır silah, topçu ve donatım bakımından kesin bir üstünlüğe sahiptiler.

22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasında cereyan eden Sarıkamış Muharebeleri’ nde Türk Ordusunun uyguladığı plan, bir kolorduyla düşmanın cepheden tespitini, iki kolorduyla kuzey kanadından kuşatılarak düşman cephesinin 30-35 km kadar gerisindeki Sarıkamış’ ın ele geçirilmesiyle büyük düşman kuvvetlerinin imhasını öngörüyordu.

Tamamen karlarla kaplı, çok yüksek dağlık ve yolsuz bir arazide o günün koşulları altında kış donatımından yoksun yaya ve atlı birliklerle yapılan bu harekat çok riskli idi. Özellikle 10’uncu Kolordu birlikleri, Allahuekber Dağları’ nı aşarken çetin zorluklar ve kış şartları sebebiyle gerek miktar gerekse mevcut silahlar yönünden çok zayiat vermiştir.

Nitekim Türk kuvvetlerinin büyük bir kısmı soğuktan donarak ölmüştür. Sarıkamış’ a girebilen 300 kişilik bir kuvvet de Ruslar tarafından geri atılmıştır. Bu başarısızlık karşısında Enver Paşa, 10 Ocak 1915’te 3’üncü Ordu komutanlığını Tuğgeneral Hafız Hakkı Paşa’ya devrederek İstanbul’a dönmüştür.

Bu muharebelerde Rusların zayiatı 30.000, Türklerin zayiatı ise 60.000 kadardır. Ruslar; Türklerden 200 subay, 7000 eri esir, 20 makineli tüfekle 30 topu ganimet olarak almışlardır. Bu muharebeler sonucunda Doğu Anadolu, Rusların işgaline maruz kalmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ