Üstünde belirdiği organı yavaş yavaş yiyip bitiren, yenirce denilen yara...

Akile,
Arapça akile, (ﺁﻛﻠﻪ).
Arapça yiyici anlamındaki akil kelimesinden türetilmiş.
Yenirce de denilen yaranın eski adı.
Yenirce adı verilen yara.
Yiyici,
Yenirce,
Halk ağzında Gittikçe genişleyen yara.
Kemik ve diş dokusunun harap olması durumu.
Üstünde belirdiği organı yavaş yavaş yiyip bitiren, yenirce denilen yara, kemirici ülser, kanser.

Eskiden kansere verilen ad.
Kanser,
Kemirici ülser,
Cüzzam.
Frengi.
Şirpençe: Kan çıbanı, Kızılyara, Aslanpençesi.

Akile sözcüğünün başka anlamları;
Baba tarafından akraba.
Her şeyin en iyisi.
Akıllı kadın.
Baş tarayıcı kadın.
Yiyen, yiyici kimseler.
Ekl eden, yiyen.
Frengi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ