Osmanlı donanmasında amirale eşdeğer rütbe ...

Riyala,
(Riyale)
İtalyanca Reale.
Osmanlı donanmasında tuğamirale eş bir rütbe.
Osmanlı devletinde Bahriye rütbeleri şöyle olmuş:
Riyale, Patrona, Kapudane-i Hümayun ve Kaptan Paşa olmuştur. 
Osmanlılarda ilk zamanlar, amirale; Derya Beyi denirmiş.
Osmanlıda amiral rütbesi: Emir ül bahr, Emir ül ma.

Amiral, deniz kuvvetlerinde generale eşdeğer bir rütbe. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesiyle eşdeğerdedir. Tuğamiral, Albaydan sonra ilk rütbedir. Sıra ile; Tümamiral, Koramiral, Oramiral rütbeleri gelir. Her rütbede bekleme süresi dört senedir. Bu zaman sonunda bir üst rütbeye terfi edebilir.

Sultan Abdülhamid Han zamanında bu rütbeler sırasıyla; Riyale, Patrona, Kapudane-i Hümayun ve Kaptan Paşa olmuştur. Bahriye kumandanı, Patrona, Kaptan, Deniz generali.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ