İçgüdü, seziş ...

Radar,
İngilizce Radar.
(Radio Detecting And Ranging’ in kısaltması) 
Mecaz anlamda kullanılan; İçgüdü, seziş.
İçgüdü, seziş.
Sezgi,
Sezme yeteneği, feraset
İnsiyak,
Garize, sevkitabii,
Bireyin doğasından gelen ve öğrenilmeden kazanılan kalıplı yönelim.

Radar sözcüğünün diğer anlamları:
Radyo.
Radyolokasyon.
Radar aksettirdiği radyo ışınlarıyle bir cismin yerini ve şeklini tespit eden aygıt.
Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz.
Trafik polisleri tarafından kullanılan, taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt.
Nesnelerin mesafesi istikameti ve/veya irtifası hakkında bilgi sağlayan elektronik tespit cihazı.
Bir nesneye uzaklığı ve yönü, radyo sinyallerinin araçtan (sinyal kaynağı) nesneye ve tekrar geriye ulaşması için gereken süreyi ölçerek, belirleyen bir araç).
Sezme işi, sezgi.
Canlıları, yararlı ya da gerekli birtakım işlere güden ve düşünceyle ilgisi bulunmayan duygu. 
Bir türün bütün üyelerinde doğal olarak var olan ve öğrenme yerine olgunlaşma sonucu gelişen karmaşık bir uyarım.
Herhangi bir canlı türünün öğrenme gerekmeden örgütlü, uyuma yararlı ve sürekli olarak davranma eğilimi.
Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen davranış eğilimi.
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii.
Gerçeğin deneye veya akla vurmadan, doğrudan doğruya kavranması.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ