Dikkate değer...

Özel,
Hususi,
Mahsus.
İstisnai,
İngilizce special, 
Fransızca special, 
Almanca Besondere.
İngilizce, custom, private, special.

Dikkate değer.
Dikkatle değer, istisnai.
Ayırt edici bir niteliği olan.
Genelden ayrı olan.
Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zati.
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal.
Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan.
Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmi karşıtı.
Her zaman görülenden, olağandan farklı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ