Faize temel oluşturacak miktar ile günlerin çarpımı sonucunda bulunan rakam ...

Adat,
Arapça adat, (ﻋﺎﺩﺍﺕ). 
Faize temel oluşturacak miktar ile günlerin çarpımı sonucunda bulunan rakam.
Faiz hesaplamalarında kullanılan ve faize esas olan anapara miktarı ile gün sayısının çarpılıp yüze bölünmesi sonucu bulunan tutar.

Adat sözcüğünün diğer anlamları;
Adet,
Edet.
Gelenek, görenek, 
Usul, adet, kural, gelenek.
Töre, gelenek.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ