Türkiye'de 1925 yılına kadar tarımsal ürünün onda biri oranında ayni olarak alınan vergi...

Aşar,
Öşür,
Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için ondabir oranında alınan vergi.
Türkiye' de 1925 yılına kadar tarımsal ürünün onda biri oranında aynı olarak alınan vergi.
Vergi,Haraç.

Osmanlı İmparatorluğu'nda alınan vergiler;
Osmanlı Devleti'nde alınan Şeri ve Örfi Vergiler adında iki tip vergi vardı.
Ağıl,
Ağnam; 
(Sipahinin arazisine yaptığı ağıl için, ağnam ise koyun ve keçi üzerinden alınan vergilerdir.)
Arus,    
Avarız; 
(İlk önceleri savaş, daha sonra devam ettirilerek sel, yangın gibi devletin paraya ihtiyaç duyduğu durumlarda toplandı.)
Bac, Bedli, Bennak, Cizye,
Cürmü cinayet,
Çift resmi,
Damga, Deştbani, Foştina, Gümrük resmi.
Haraç, Hınzır.
İhtisab, İltizam, İspenç, İştira, 
Maktu, Mururiye, Mücerred, Müskirat,
Nüzul, 
Otlak resmi.
Rav akçesi, Rusume eflak,  
Selamet isni,
Tapu resmi, Tekalifi örfiye, Temettü Vergisi, Tuz resmi. 
Zakat,

VERGİLER

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ