Eskiden Vakıflara verilen ad ...

Evkaf,
Arapça: evkaf.
Arapça, vakf kelimesinin çoğul şeklidir.
Eski dilde, Vakıflar.
Eskiden Vakıflara verilen ad.
Eskiden Vakıf mallarını yöneten kuruluş.
Vakıflar, vakfedilmiş olan mallar.
Vakıflar idaresi.
Vakıf; Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.

Evkaf nezareti:
Osmanlı Devleti’ nde vakıfların idaresini, vakıflarla ilgili hususları yürütmekle görevli bakanlık. 1924 yılında Vakıflar Umum Müdürlüğü olmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ