Eskiden Vakıflara verilen ad ...

Evkaf,
Arapça evkaf, (ﺍﻭﻗﺎﻒ).
Arapça, vakf kelimesinin çoğul şeklidir.
Eski dilde, Vakıflar.
Eskiden Vakıflara verilen ad.
Eskiden Vakıf mallarını yöneten kuruluş.
Vakıflar, vakfedilmiş olan mallar.
Vakıflar idaresi.
Vakıf; Sahibi tarafından şeriata uygun olarak bir hayır iş ve hasenata tahsis olunmuş mülk veya mallar.

Evkaf nezareti: Osmanlı Devleti’ nde vakıfların idaresini, vakıflarla ilgili hususları yürütmekle görevli bakanlık. 1924 yılında Vakıflar Umum Müdürlüğü olmuştur.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ