Tarz ...

Şive,
Farsça şive, 
(ﺷﻴﻮﻩ). 
Tarz, tavır.
Tarz. 
Ağız. 
Üslub.
Tarz, tavır, üslup.
Söyleyiş özelliği.
Söyleyiş. 
Bir dilin kültür düzeyine göre gösterdiği değişiklik.
Eskiden, Naz, eda.
Güzellerin insana hoş gelen ve gönül fetheden tavrı, naz, eda, işve.
Saç örgüsü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ