Sivas ili, merkeze bağlı Tepeönü köyünden geçen ırmak ve köprüsü ...

Fadlum,
(Fadlim)
Fadlum Irmağı,
Fadlum Köprüsü.
Fadlim Irmağı İç Anadolu bölgesindedir. Sivas iline bağlıdır. Fadlum Irmağı bağlı olduğu Sivas iline 4 kilometre mesafe uzaklıktadır. 
Fadlum Köprüsü; kuzeybatı - güneydoğu yönünde akmakta olan Faldım Irmağı üzerinde kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda yapılmıştır. Sivas Merkeze bağlı İşhan Köyündedir. Düzgün kesme taş kullanılarak inşa edilen üç gözlü, üstü hafif meyilli olan köprü yaklaşık olarak 50 m. uzunluğunda ve genişliği  5,5 m. olup, yaklaşık 6,5–7 m. yüksekliğindedir.

Yekpare düzgün kesme taşların yan yana dizilmesiyle meydana gelen köprü korkulukları 40 cm. eninde ve köprünün meyiline göre değişmekle birlikte köprü ortasında 90 cm. yüksekliktedir. Köprü gözleri yuvarlak kemerli olup, 10 m. açıklığa sahiptir. Mansap ve memba tarafında yer alan ayaklarda ikişer mahmuz vardır. Yapıdaki tek süsleme ögesi memba tarafındaki ilk kemer açıklığının üzerinde yer alan altlı üstlü yerleştirilmiş, bitişik baklava dilimi şeklindeki motiftir. Kitabesi bulunmayan köprü, Geç Osmanlı Dönemi eseridir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ