Özel şart, anlaşma veya sözleşme maddelerinin her biri...

Şerita,
Arapça: şerita.
Arapça gerekli kılmak anlamındaki şart sözcüğünden türetilmiştir.
Bir antlaşmayı meydana getiren maddelerden her biri.
Antlaşma ya da sözleşme maddelerinin her biri. 
Ahdi, Antlaşmaya göre olan, antlaşma gereği olan.
Misak, 
Antlaşma, 
Ant,
Muahede,
Pakt, Ahit.
İki ya da daha çok devlet arasında yapılan bağlayıcı sözleşmelerdir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ