Eski dilde yıl ...

Am,
Arapça Am, (ﻋﺎﻡ).
Arapça, Yıl, sene.
Eski dilde yıl.
Yıl, sene.
Ami; Yıllık.

Am, kelimesinin başka anlamları:
(Am) Amerikyum elementinin sembolü.
İngilizce: Morning, Ante Meridiem (A.M.) 
İngilizce, günün öğleden önceki bölümünü belirten kısaltma, öğleden önce ya da sabahleyin.
Ağam,
Ferç.
Dişilik organı, döl yolu, vajina.
Eski Türçe Am(Em), Kaba ve ayıp bir söyleyiş olduğundan argo ve bazı küfürler dışında dilde pek kullanılmaz. Dişilerin üreme uzvunun dış bölümü, ferç.

Arapça, umum, herkese ait ve şamil olmak anlamında amm.
Herkese ait, umuma mahsus.
Seçkin olmayan, umuma hitap edecek seviyede olan, sıradan.
Avam tabakası, halk tabakası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ