Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir...

Elçi,
(Elçü)
İngilizce, ambassador.
Arapça elçi, (ایلچی‎).
Sefir,
Büyükelçi.
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir.
Konsolos (Rumca); Yabancı bir ülkede, görevli dış işleri görevlisi.
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükumete siyasal ve ticari bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender.
Bir devletten diğer devlete bazı işler için gönderilen memur.

Elçi kelimesinin başka anlamları;
Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse.
Moğolca elçi, haber ulaştıran kimse.
Elçi: Çiftliklerde çalıştırılmak için toprak işcisi bulan aracı.
Dayıbaşı, Bir yerde çalışan işçileri yöneten ve onların başı olan kişi:
Amele başı.
İşcilerin başı.
Dünürcü.
Oğlan veya onun adamları tarafından kız istemek için kız evine gönderilen şahıs.
İki kişi arasında söz getirip götüren, bunu iş ve huy edinen (kimse).
Yalvaç, peygamber, resul.
Peygamber.
Resul,


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ