Öküz sürüsü ...

Güdü,
Öküz sürüsü.
At, sığır, koyun sürüsü.
Kırda güdülen davar, hayvan sürüsü.
Hayvan otlatma işi.

Güdü sözcüğünün yörelere göre diğer anlamları;
Kısa, bodur, gelişmemiş.
Küçük çömlek, güveç.
İstek, emel.
Saik
Hayvan tüyünden yapılmış top.
Yağlı peksimet.
Ufak çapa.
Bir etkinlik veya işin gizli sebebi.
Kaynağı akıl olan sebep.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ