VIII. ve XI. yüzyıllar arasında Ermenistan'da hüküm süren ve başkenti Ani olan hanedan ...

Pakraduni,

Bagratuni,
Ermenice: Bagratunineri harstutyun,
Pakraduni veya Bagratuni Hanedanı.
VIII. ve XI. yüzyıllar arasında Ermenistan' da hüküm süren ve başkenti Ani olan hanedan.
Ermenistan ve Doğu Anadolu' da 885-1045 yılları arasında I. Ashot tarafından kurulan Ermeni hanedanlığı.  Pakraduniler, ilk olarak MS 30 yılında İspir kralı Yenanos ile tarih sahnesine çıktılar. Yenanos' un ardından kral olan Bagarat' dan ötürü Pakraduni olarak anıldılar.

Başkenti bugünkü Ermenistan sınırları içinde bulanan Divin olmasına karşın 961 yılından itibaren Ani başkent olmuştur. Pakraduni Krallığı'nın güneyinde Abbasilere bağlı Kürt bir emirlik olan Mervaniler ve Abbasiler, Kuzeyde Gürcü Bagrationi krallığı, batısında ise Bizans bulunmaktaydı.

Krallar;
I. Aşot(Ashot); I. Smbat; II. Aşot; I. Abas; III. Aşot; II. Smbat; I. Gagik; IV. Aşot; I. Hovhannes; II. Gagik (1045 yılında Bizans tarafından asılarak öldürülmüştür).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ