İki yaşından büyük erkek keçi ...

Neri,
Teke,
İki yaşından büyük erkek keçi.
İki yaşından büyük erkek keçi, teke, neri.
Üç yaşından büyük erkek keçi; erkeç.
İğdiş edilmiş, üç yaşından büyük erkek keçiye Erkeç adı verilir.
Erkek keçi; Farsça teke (deke).
Teke, Seyis, Erkeç.
Erkek yetişkin keçiye, teke denir (Tekelerin kendilerine has fena bir kokusu vardır.)
Yavru keçiye, oğlak denir.
Bir yaşına gelmiş erkek ya da dişi keçilere, çebiç denir.
Dişi keçiye, keçi denir.

Keçi; Koyunla yakından akraba olan evcil bir hayvandır, Et, süt, kıl ve derisinden faydalanılır. Gevişgetirenlerdendir. Boynuzlugiller familyasından Capra aegagrus hircus türünden çift toynaklı hayvanlardır. Dünyada bir milyardan fazla keçinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Dünyanın en çok keçi besleyen memleketi Hindistan’ dır. Çok dik kayalara ve dağlara tırmanabilme özelliğine sahip olan keçilerin 
anavatanı Güneybatı Asya’ dır. Bugün Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika’ nın birçok yerlerinde yetişir.  

Keçi türleri: Ankara (Tiftik) Keçisi, Afrika (Malta) Keçisi, Keşmir Keçisi.

Neri sözccüğünün halk dilindeki diğer bir anlamı;
Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.
Kara, siyah.
Eril.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ