Lehçe bilimi...

Diyalektoloji,
İngilizce Dialectology,
Fransıza Dialectologie.
Lehçebilim.
Lehçe bilimi.
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı.
Diyalektoloji, ortak bir atadan gelen iki yerel lehçenin incelenmesidir.
Diyalektikoloji; 
Yunanca diyalektos, tartışma, lehçe veya lehçebilim  anlamından türetilmiştir. Lehçeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Dilin çeşitliliği, öncelikle coğrafi dağılıma ve bunlarla ilişkili özellikleri incelemektedir. 

Yeryüzünde belli bir dili inceleyen filologlar, dilbilimciler lehçe ve ağız adını verdiğimiz, dilin değişik biçimlerini türlü bakımlardan incelemekte­dir. Bu incelemeler, ayrı bir araştırma alanı olan ve özellikle sözcükbilim (lexicologie), adbilim (onomastiaue) ve tümüyle sesbilim dallarını yakın­dan ilgilendiren lehçebilim alanını ortaya koymuştur.

Lehçe (dialeete, dialect, dialekt); 
Bir dilin değişik ülkelerde ve bölgelerde, yine aynı dilbirliğinden kimse­lerce konuşulan değişik biçimidir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ