Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimine verilen ad...

Tirad,
(Tirat)
Latince Tirade.
Fransızca: Tirade, 
Almanca: Tirade,
İngilizce: Salilogay, Trade.
Tirad; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür.
Tirad, Diyalogun tam karşıtıdır.
Tirad, karşılıklı hızlı söz alışverişinin yani diyalogun tam karşıtıdır.
Oyun kişilerinin uzun soluklu konuşmalarına verilen ad.
Oyun kişilerinin uzun soluklu, kesintisizce konuşmalarına verilen ad.
Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler.
Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimine verilen ad.
Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi, uzun ve tumturaklı konuşma.
Bir düşüncenin kesintisiz gelişimi; uzun ve tumturaklı konuşma olarak da tanımlanabilir.
Bir temsilde oyunculardan birinin bir defada söylediği uzun parça.
Bir düşüncenin kesintisiz olarak dile getirildiği uzun konuşma.

Tirat bir tiyatro oyununda oyuncuların yazı ya da konuşmada bir kez söylediği parça. 
Genellikle başrol oyuncusunun yaptığı uzun konuşmadır.
Azarlama kabilinden uzun sert söz.
Kendi içine kapalı, uzun replik.

Bir oyun kişisinin belirli bir nedenle; bir duygu durumunu, bir düşünceyi ya da bir olayı anlattığı; sadece bir kişinin replikleriyle aktarılan durumdur.

Tırad; 
Kısa mızrak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ