Süslü çardak...

Kameriye,
Kameriyye,
Arapça, kameriyye( قمریه )
Çardak.
Süslü çardak.
Küçük köşk.
İtalyanca, camerilla.
Latince camera, odacık, oda.
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde süslü çardak.
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak.
Bazı sözlüklerde mehtapta oturulan yerle bağlantılı olarak kameriye sözcüğü yanlış şekilde ay anlamındaki kamer kelimesinden türetilmiştir.
Yazın oturulmak üzere ahşap veya demirden kafesli olarak yapılmış, üstü kapalı, yanları sarmaşık, gül, hanımeli vb. çiçeklerle örtülü yer, çardak.
Bahçelerde, mehtaplı gecelerde oturmak üzere yapılıp, etrafı sarmaşık v.s. çiçeklerle örtülü bulunan yer. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ