Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç...

İbret,
Arapça, ibret, (ﻋﺒﺮﺕ).
Nekal,
Kötü bir olaydan alınması gereken ders, uyarıcı sonuç.
Acayip, şaşılacak kadar tuhaf kimse veya şey.
Kötü bir olaydan alınması gereken ders
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders.
İnsanın karşılaştığı, gördüğü veya işittiği hadiselerden ders alması, kendi halini düşünmesi.

İbret sözcüğünün diğer anlamları;
Halk ağzında çirkin, kötü, acayip.
Çok çirkin ve düşündürücü; tuhaf, acayip.
Alınması gereken ders.
Aleksan Sarrafyan' ın 1872 yılında İstanbul' da çıkardığı gazete adı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ