Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde...

Özdek,
Madde, 
İngilizce: Matter, 
Fransızca: Matiere, 
Almanca: Stoff, Materie,
Yunanca: Hyle, 
Latince: Materia, materies.

Uzayda yer kaplayan varlık.
Uzayda yer tutan, bir kütlesi olan her tür varlık.
Uzayda yer doldurup kimyasal bir yapısı olan varlık.
Şekli olan, şekle bürünen, şekil kabul eden şey, madde, cisim.
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde.
İşlem ya da üretimlerde kullanılan gaz, sıvı ya da katı durumda bulunan nesne, öğe.
Bir yapı, nesne vb. oluşturan öğe. 
İş yerlerinde eşya ve malzeme işleriyle ilgilenen bölüm, ayniyat.
Kullanılmaya, harcamaya uygun, taşınması kolay eşya, ayniyat.
İnsanın çalışmasıyla bir amaç uğruna biçim verdiği veya yararlandığı doğal cisimler, nesneler.

Diğer anlamları;
Ağacın köke yakın olan kütük kısmı, ağaç gövdesi.
Ekin sapı, anız.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ