Dölü olmayan, soyu olmayan...

Zürriyetsiz,
Dölü olmayan, soyu olmayan.
Çocuk sahibi olmayan.
Çocuğu olmayan, zürriyetsiz.
Zürriyeti olmayan.
Dölsüz, soysuz,

Zürriyet,
Zurriyyet,
Arapça zürriyet, (ﺫﺭّﻳّﺖ),
Döl, soy sop, sulp. 
Bir soydan gelenler.
Soy,
Çocuk.
Yavru,

Arapça, 
Zürriyet, 
Zurriyyet, Nesil, soy sop, döl.
Zürriyat, (ﺫﺭّﻳّﺎﺕ).
Zürriyet, Soy, nesil, döl, kuşak,
Sülale.
Nesil, döl, kuşak.
Çocuk, Evlat, çocuk.
Döl, soy sop, sulp. 
Çocuk
Soy, nesil, döl, kuşak.

Zürriyetsizlik; Zürriyetsiz olma durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ