Anlayışı kıt...

Mankafa,
Anlayışsız.
Anlayışı kıt (kimse).  
Aptal,
Anlayışsız, aptal, sersem kimse.
Mankafa olma durumu, anlayışsızlık, aptallık.

Mankafa sözcüğünün başka anlamları;
Halk ağzında Sakağı hastalığına tutulmuş (at).
Ruam.
İngilizce: glanders.
Bir hayvan hastalığı, sakağı.
Sakağı hastalığına tutulmuş at.

Soğuk çalmış, soğuktan bozulmuş.
Halk Ağzında; Fıtık, kavlıç.
Fıtık, 
Kavlıç; 
Kasığı yarık, fıtıklı.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ