Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı ...

Kip.
Mod,
Sıyga,
Hal, tavır, cihet.
İngilizce: Mode, Mood, paradigme, 
Fransızca: Mode, paradigme,
Almanca: Modus, Werse, Schwingungsart, Paradigma
Latin 
Modus, (ölçü, kural).
San karşıtı.

Fiillerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın, teklik veya çokluk olarak belirtilmiş biçimi, sıyga.
Bir fiile, bildirdiği zaman ve kişi kavramları dışında olarak konuşan tarafından başka düşünce veya duygular katıldığını anlatan türlü çekim şekilleri. 
Değişebilen, geçici nitelik, san karşıtı.
Bir maddenin biçimi bir kiptir, ağırlığı ise sanlarından biridir.
Türkçede kipler bildirme kipleri ve tasarlama kipleri olarak ikiye ayrılır. 
Halk ağzında Uygun, tıpatıp gelen.
Sağlam, dayanıklı.
Eski dilde, Örnek, kalıp.

Eylemlerde belirli bir zamanla birlikte konuşanın, dinleyenin ve hakkında konuşulanın tekil ya da çoğul olarak belirtilmiş biçimi.
Birbirine karışmadan incelenebilen titreşim ya da devinim biçimlerinden her biri.

Tel, yay, kovuk ya da dalgalı akım cevrimi gibi titreşebilen yapıların değişik sıktıkta titreşim biçimleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ