Soysuz, sütü bozuk...

Cibilliyetsiz,
Arapça, cibilliyetsiz, (جبلتسز)
Cibilliyetsiz;
Karaktersiz, ahlaksız, mayası bozuk.
Karaktersiz, kötü yaratılışlı.
Soysuz,
Mayası bozuk.
Soysuz, sütü bozuk.
Yaratılışı kötü, mayası bozuk, sütü bozuk, soysuz.
Cibillet; 
Yaradılış, huy.
Huy, fıtrat, yaradılış, tabiat, cibilliyet.
Yaratılıştan gelen huy, karakter
Yaradılış, tıynet, maya, soyluluk.
Soysuz, kötü yaratılışlı.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ