Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üflemeli çalgı...

Obua,

Fransızca hautbois,
İngilizce, oboe.
Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üflemeli çalgı.
Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahta üflemeli çalgı.
Nefesliler ailesinden, tahta bir çalgı.
Obua çalan bir müzisyene obua denir. 

Askeri bandolarda, orkestralarda yer alan ve zurnanın çok gelişmiş şekli olan, altı delikli, on anahtarlı, nefesli bir batı müziği çalgısı. Obua, ağız ve hava basıncıyla çalınır. Obua, nefesli çalgılar ailesinden bir müzik aletidir. Hautbois denilen obua adı, Fransızca, haut (yüksek) ve bois (ahşap nefesli çalgı) kelimelerinden türetilmiştir. 

Ahşaptan yapılmış olan Obua, üretiminde genellikle abanoz ya da gül ağacı tercih edilir. 
Ama şimşir ve sedir ağaçları da kullanılmaktadır. Obualar ağaç dışında ebonit adı verilen özel ve sert bir plastik türünden de imal edilebilir. Diğer ahşap nefesli çalgılara göre daha derin bir ses verir. Orkestrada akort işlemi yapılırken la sesi obua' dan alınır. Obua, orkestrayı kendine özgü, A harfiyle akort eden bir enstrüman olarak tanınmaktadır. Obua, genellikle senfoni orkestralarında kullanılır. Obua, diğer tüm nefesli çalgıların atası sayılır.

Wolfgang Amadeus Mozart,  J. S. Bach ve Vivaldi  obua konçertoları hazırlamış ve 
konser vermiş müzisyenler arasındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ