Hayal dünyası, imajinasyon ...

İmgelem,
Muhayyile,
İngilizce: imagination, 
Fransızca: imagination, 
Almanca: Vorstellungskraft, Einbildungskraft,
Yunana, phantasia,
Latincce: imaginatio.
Arapça, muhayyile (muhayyele), (ﻣﺨﻴّﻠﻪ).
Arapça, muhayyil kelimesi, hayal etmek anlamına gelen tahyіl kelimesinden türetilmiş.
Hayal kurma gücü ve yeteneği.
Hayal dünyası, imajinasyon.
Yaşanmışın heyecanını, hayal, karmaşıklığıyla tamamlayıp, yüceltiyor.
Tahayyül etmek.

Hayal gücü, zihinde önceden yer etmiş olan tasavvurları muhafaza eden veya hiç idrak edilmemiş şeyleri ve bunlar arasındaki ilişkileri tasavvur eden meleke.

Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantılar arasında bağ kurma gücü. 
Nesnelerin biçimlerini zihinde tasarımlayabilme yetisi.
Dış varlıkları zihinde canlandırma yetisi.
Olgusal karşılığı bulunmayan ansal tasarım.
Bir nesneyi, o nesne (karşımızda) olmaksızın tasarımlama yetisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ