En büyük ...

Azam,
En büyük.
Arapça, azam, (ﺍﻋﻈﻢ).
Arapça, büyük olmak anlamındaki izam kelimesinden azam sözcüğü türetilmiş.
Çok (daha, en, pek) büyük.
Çok büyük.
En büyük.
Daha büyük.

Azamet (azam sözcüğünün çoğulu),
Arapça, azamet, (ﻋﻈﻤﺖ).
Kin, husumet, adavet, garaz, fena niyet.
Öfke, hiddet.
Kıskançlık.
Büyüklük, ululuk, yücelik, celal.
Debdebe, ihtişam.
Kibir, gurur.
Büyük, en büyük
Eclel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ