Mühür...

Kaşe,
Damga.
Mühür.
Farsça: mühür, muhr, muhr, mühr.
İngilizce: Signet, Stamp, Seal, Signature.
Üzerine bir kimse, makam veya kuruluşun ismi kazınmış olan ve basıldığı kağıt vb. yerde bıraktığı iz imza yerine geçen maden, plastik vb. den yapılmış damga, kaşe.
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik vb.nden yapılmış araç, damga, kaşe. 
Damganın basıldığı zaman kağıt, mühür mumu vb. üzerinde kalan izi.
Damga, kaşe ile basılan ve imza yerine geçen ad.

Üstüne mühür basılan ve bal mumu ile reçineden yapılan genellikle kırmızı renkli madde; mühür mumu.
Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarını mühürlemek amacıyla bir kurşun parçasının teller üzerine tutturulup sıkıştırılması için kullanılan araç; mühür pensi

Mühür, başka anlamları:
Kedilerin üst damağında bulunan ve uğurlu olduğunu gösterdiğine inanılan siyah leke.
Halk arasında Atların küçük nişaneleri.
Mühür gözlü; Koyu renkte, iri, beğenilen gözleri nitelemek için kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ