Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme. ...

Asimilasyon,
Fransızca assimilation
Farklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme.
Özümleme,
Temessül,
Arapça, temessül, (ﺗﻤﺜّﻞ).
Anabolizma,
Benzeşme.
Biyosentez,

Özümleme; 
Özümlemek işi, yapım, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma,
Özümleme Karşıtı; yadımlama.
Edinilmiş bilgileri kendi öz malı durumuna getirme, özümseme.
Arapça, benzer şey anlamındaki misl'den türetlmiştir.
Belli bir şekil ve surete girme
Bir şey veya kimseye benzeme, uyma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ