Noter...

Katibiadil.
Noter,
Fransızca notaire
İngilizce: notory, 

Çeşitli sözleşme, işlem ve belgelere resmiyet kazandırmak ve noterlik yasasında belirtilen işleri yerine getirmekle görevli olan, kanunla düzenlenmiş özel bir statüsü bulunan kimse.
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi, katibiadil.
Sözleşme, belgit ve diğer belgeleri doğrudan doğruya yasalarıyla istenilen biçimde düzenleyerek onaylayan ve bunların tıpkılarını yanında saklayan ve bu işleri yapmak üzere devletçe yetkilendirilen kişi.
Bu görevlinin çalıştığı yer, noterlik.
Noterin çalıştığı yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ