Anlaşma, uyuşma, uzlaşma ...

İtilaf,
İttifak,
İnikat,
Muahede,
Antant,
Konvansiyon.

Anlaşma,
İng. agreement
Alm. Vertrag
Fr. accord ,

Anlaşma, uyuşma, uzlaşma.
Uyuşma, uzlaşma.
Bağlaşma, 
Oy birliği.
Sözleşme.

Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ