Köy seyirlik oyunlarını yöneten kimseye verilen ad ...

Yüren,

Aynaz,
Delikanlıbaşı, Delil, Düğünkahyası,
Elebaşı,
Kahya, Kadı, Kızılayak, Kumpo, Kızlarağası, Köse,
Meydancı, Mukallit,

Oyuncubaşı, Oyun ağası, Oyun babası, Oyun kahyası,
Öncü,
Peyk,
Reis,
Tangur,
Ustaoyuncu.
Yiğitbaşı, Yüren,

Yaren; Sohbet toplantıları düzenleyen ve yöneten kişiye verilen ad.

Köy seyirlik oyunlarını yöneten kişinin isimleri yukarıdaki gibidir.
Anadolu' da seyirlik köy oyunlarını düzenleyen kişiye verilen ad.

Anadolu' da köy oyunlarını yöneten kişiler, geleneğin sözcüsüdür. Görevleri ağırdır. Oyun için kişileri seçer. Kişilerin yeteneklerine göre rol dağıtımını yapar. Yapacaklarını gösterir. Gelenek ve göreneklere göre kostüm ve dekoru denetler. Oyunu planlar. Oyunda çalgıcıların girip çıkacağı yerleri oyun anında seyirciye belli etmeden düzenler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ