XII. yüzyılda Irak'ta Seyyid Ahmed er-Rifai tarafından kurulan ve Arabistan, Mısır, Ortadoğu ülkeleri, Anadolu ve Balkanlar'da yayılan Sünni tarikat...

Rifailik,
Ahmediler,
Betaihiler,
XII. yüzyılda Irak' ta kurulan bir islam tarikatı.
Rifailik ve Ahmedilik adıyla İslam dünyasında yayılmış, ruh ve düşünce alanında pek çok önemli şahsiyetin yetişmesinde etkili olmuş bir tarikattır.
XII. yüzyılda Irak'ta Seyyid Ahmed er-Rifai tarafından kurulan ve Arabistan, Mısır, Ortadoğu ülkeleri, Anadolu ve Balkanlar'da yayılan Sünni tarikat.

Rifailik, 12. yüzyılda Irak'ta Ahmet Rifai tarafından kurulmuş olan Sünni bir tarikattır. Tarikatın kurucusu Ahmet Rifai Irak'ta Basra ile Vasıt, arasında yer alan Bataih nahiyesinin bulunduğu bölgede doğmuş olup buraya nisbetle Bataihi olarak anılıyor.
Ahmed Rifai, Şafii olup, salih ve fakih bir kimsedir. Fakir halk onun etrafında toplanmış ve iyiliğine inanarak ona bağlanmışlardır. Bu topluluk Rıfailer adını almıştır. Onlara Ahmediler ve Betaihiler de denilmektedir.
Kısa zaman içinde islam dünyasında yayılan bu tarikat, günümüzün en yaygın tarikatlarından birisidir. Bu tarikat kuruluşundan birkaç asır sonra Anadolu'da da yayılmıştır. Rıfailik de diğer birçok tarikat gibi çok sayıda kollara ayrılmıştır.

Başlıca kolları Sayyadiye, Kavyaliye, Niriye, İzziye, Fenariye, Burhaniye, Fazliye, Cündeliye, Cemiliye, Diriniye, Ataiye, Sebsebiye, İmadiye ve Kantaniyedir.

Rıfailik, bugün gelinen noktada tamamen yozlaşmış ve gericileşmiş bir şekilde Anadoluda hala yaşayan bir tarikattır. Ancak siyasal yaşamda herhangi bir etkinliği yoktur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ