Eski çağlarda Uzakdoğu'yu Batıya bağlayan ticaret yollarından biri ...

Baharat,
Baharat yolu,
İpek Yolu,
Kürk Yolu.


Eski çağlarda Uzakdoğu'yu Batıya bağlayan ticaret yollarından biri.
Baharat Yolu, eski çağlarda, Uzakdoğu'yu Batı'ya bağlayan ticaret yollarından biriydi. 
Baharat Yolu Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan bir ticaret yoludur. Baharat günümüzden binlerce yıl önce Doğu ülkelerinde kullanılıyordu. Orta Çağ Avrupası' nda soyluların sofralarına da girince çok önemli bir ticaret ürünü haline geldi. Ama pahalı olması nedeniyle ancak varlıklı kimseler satın alabiliyordu. Aslında tarçın, kakule, zencefil ve zerdeçal satışına dayanan baharat ticaretine Çinliler Milattan önce başlamıştı.

Baharat, Doğu’dan Avrupa'ya iki ayrı yoldan gelirdi. Bunlardan biri Orta Asya üzerinden geçen İpek Yolu' ydu. Ama İpek Yolu asıl olarak eski çağlarda Çin ipeğinin Roma’ya taşındığı yoldu. Diğer yol ise, Hindistan ve Seylan' dan (Sri Lanka) Kızıldeniz' deki Akabe Körfezi' ne, Yemen kıyılarına ya da Basra Körfezine gelen deniz yoluydu. Bu kıyılardaki limanlarda gemilerden boşaltılan baharat kara yoluyla Fenike ve Filistin kıyılarına, Mısır'da İskenderiye' ye ve Karadeniz' e ulaştırılırdı. Sonra yine deniz yoluyla Avrupa'ya taşınırdı. 

Bir de eskiden kullanılan  Kürk Yolu denilen,  Karadeniz'in Kuzey bölgesinden başlayarak Altay ve Sayan Dağları üzerinden geçip, İpek yoluna paralel olarak ilerleyen ve son olarak Çin ülkesine ulaşan tarihi ticaret yolu varmış.

Baharat üreten ülkelere doğrudan ulaşmanın yolları arandı. Vasco da Gama 1498 yılında  Ümit Burnu' nu dolaşarak Hindistan yolunu açtı. Kristof Kolomb Batı Hint Adaları' na, Macellan Güney Amerika' yı dolaşarak Doğu Hint Adaları' na ulaşması baharat üreten ülkelere yeni yollar açılmasına neden oldu. Bu keşiflerle baharat ticaretinde Venedik tekeli kırılırken, tarihsel Baharat Yolu da önemini yitirdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ