Platform ...

Ortam,
Platform,
Peron,
Set,
Yüksekçe yer,
Podyum.
Fransızca plate forme,
Ahşap, taş, metal vb. bir maddeden yapılmış dümdüz yüksekçe yer.
Büyük çaplı tabakaların çarpılması ve bunun sonucunda oluşan hafif eğimlerle nitelenen jeolojik yapı tipi. 
Bir siyaset programında, dayanılan düşünce veya düşüncelerin tümü.
Karayolunun, taşıt yolu (kaplama) ile yaya yolu kaldırım veya banketinden oluşan kısmına platform denir.

Kabarma ve alçalmalarla bazen sular altında kalan, bazen de ortaya çıkan, çoğu kez yassı kıyı parçası.
Kürsü,
Plato,
Döşeme.
Taraça
Tramvay sahanlığı
Altyapı,
Sahanlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ