Yahudilerin Hazreti Musa'nın yasa ve ilkelerini konu edinen din kitabının adı...

Talmud,
(İbranice),
Musevilerin Talmud denilen kanun ve tefsir kitabı
Yahudilerin kanun kitabı.
Yahudilerin geleneksel yasası.
Yahudilerin Hazreti Musa'nın yasa ve ilkelerini konu edinen din kitabının adı.
Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir. 

İbranice öğrenmek anlamındaki lamad kelimesinden gelir. Talmud, Mişna ve Gemara bölümlerinden oluşmuştur. Hitlere göre ise insanı ahirette hazırlayan bir kitap değil. Yanlızca dünyada pratik ve tahammül edilir bir hayat yaşamayı öğreten bir kitaptır. Onun içi Yahudi gibisin deyimi kullanılmıştır.
Talmud’un iki versiyonu vardır. 3. ila 5. yüzyıla ait olduğu kabul edilen ancak daha eski dokümanları da içeren Babil Talmudu ve daha eski olan Kudüs Talmudu vardır.

Yahudiler, Tevrat ismini verdikleri beş kitabın Allah tarafından, Musa aleyhisselama indirildiğine inanmaktadırlar. Bu beş kitap, Tekvin, Huruc, Levililer, Sayılar, Tesniye' dir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ