Peyami Safa'nın bir romanı ...

Şimşek,
Peyami Safa'nın bir romanı.
Romanları;
Şimşek
Mahşer
Sözde Kızlar
Fatih Harbiye
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Bir Tereddüdün Romanı
Yalnızız
Biz İnsanlar
Bir Akşamdı

Süngülerin Gölgesinde
Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü
Canan
Matmazel Noraliya'nın Koltuğu

Diğer Eserleri;
Hikayeleri;
Piyano Muallimesi
Bir Mekteplinin Hatırası, Karanlıklar Kralı
Gençliğimiz
Siyah Beyaz Hikayeler
Ateş Böcekleri
İstanbul Hikayeleri
Fikir eserleri
Zavallı Celal Nuri Bey
Büyük Avrupa Anketi
Millet ve İnsan
Yazarlar - Sanatçılar - Meşhurla
Nasyonalizm - Sosyalizm - Mistisizm
20. Asır, Avrupa ve Biz
Doğu-Batı Sentezi
Sanat - Edebiyat - Tenkid

Peyami Safa,
Takma adı; Server Bedi.
(2 Nisan 1899; Fatih, İstanbul - 15 Haziran 1961, Kadıköy), 
Peyami Safa' nın ismini şair Tevfik Fikret koydu.
Türk yazar ve gazeteci. 
Peyami Safa, 1899 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü Şair İsmail Safa'nın oğludur. Düzenli bir eğitim görmemiş ve kendi kendisini yetiştirmiştir. 

1914 - 1918 yılları arasında öğretmenlik, 1918 - 1961 yılları arasında ise gazetecilik yaptı. Bir dönem Düyun-u Umumiye İdaresinde çalıştı.
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliya' nın Koltuğu ve Yalnızız gibi psikolojik türdeki eserleriyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ön plana çıktı. Yaşamı ve fikri hayatındaki değişimlerini eserlerine de yansıttı. Cingöz Recai tiplemesini Fransız yazar Maurice Leblanc' ın Arsen Lüpen karakterinden esinlenerek yarattı. Aynı zamanda çeşitli kurumlarda gazetecilik mesleğini sürdürdü.

Yirminci Asır adında bir gazete çıkardı ve bu gazetede ilk hikayelerini kaleme aldı. Bunun dışında Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi adlarında iki dergi de çıkardı. Gazetecilik kariyeri boyunca Tercüman-ı Hakikat, Tasvir-i Efkar, Son Posta, Son Saat, Cumhuriyet, Milliyet ve Tercüman gazetelerinde çalıştı. 

Peyami Safa, 15 Haziran 1961 tarihinde öldü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ