Eğer ...

Şayet,
Farsça şayed, şayet, (ﺷﺎﻳﺪ).
Eğer,
Farsça eger, şayes.
Şart veya ihtimal gösterir
Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet.

Farsça, layık, uygun olmak anlamındaki şayes kelimesinden türetilmiştir.
Şart bildirir, eğer.
İhtimal bildirir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ