Yalaka ...

Dalkavuk,
Halk ağzında, Dalkavuk.
Arsız, sırnaşık.
Yaltakçı,
Dalkavuk, sırnaşık kimse.
Sırnaşık, eğitimsiz.

DALKAVUK

Yörelere göre halk dilinde yalaka sözcüğünün diğer anlamları;
Arsız, edepsiz, küstah.
Geveze, boşboğaz, söz taşıyarak arabozan,
Açgözlü, bedavacı, asalak, arsız.
Arsız, aç gözlü kimse.
Her işe burnunu sokan.
Çok gezen, sürtük.
Sürtük.
Yalak.
Çıkarcı,
Geveze,
Geveze, boşboğaz kimse.
İkiyüzlü, tutarsız kimse.
Dönek.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ