Dalkavuk...

Yellehçi,
(Yellahçi)
Dalkavuk.
Yellehçi (yellahçi), Urfa yöresinde, halk ağzında dalkavuklara verilen ad.
Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse.
Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse.
Kendi çıkarı için başkalarına kavuk sallayan oyun kişisi.
Kendi çıkarı için başkalarının elini eteğini öpen tip.
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban.
Halk dilinde, Arsız, sırnaşık.

Ayişne,
Çanak yalayıcı. 
Huluskar (meaz anlamda), 
İrman,
Kemik yalayıcı, Kılbaz.
Mutabasbıs,
Perestar,
Şaklaban.
Yağcı, Yalaka, Yağdanlık, Yalpak, Yaltak, Yaltakçı, 

Dalkavuk,
İngilizce: syncophant, 
Almanca: Schmeichler,
Fransızca: syncophant.
Yarar sağlamak için kendisinden üstün ve varlıklı olanlara aşırı saygı göstererek gözlerine girmeye çalışan kimse, yaltakçı, yağcı, mutabasbıs.
Eline maddi menfaatler, para vesaire geçirmek için yaltakçılık ve soytarılık edip kendi vakar ve haysiyetini muhafaza etmeyen adam.

Tanzimattan önce, işi kibarları ve zenginleri ücret karşılığında eğlendirmek olan ve bu maksatla kurulan esnaf loncasına mensup bulunan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ