Aşağı, aşağılık, bayağı, adi ...

Süfli,
Arapça sufli, süfli, (ﺳﻔﻠﻰ)
Alçaklık, aşağılık.
Alçak, pek aşağı olan.
Aşağıda bulunan.
Aşağı, aşağılık, bayağı, değersiz, düşük, adi. 
Bir yere veya bir şeye göre aşağıda, alçakta bulunan,
Bayağı, değersiz düşünceler.
Alçak, pek aşağı olan.
Aşağı, alçak, aşağılık, bayağı, adi.

Aşağıda bulunan, alçak, adi, bayağı, kılıksız, kıyafetsiz.
Kılık kıyafeti çok kötü, üstü başı perişan (kimse).
Kılıksız, pis kılıklı, hırpani.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ