Taraf, yön ...

Anır,
Muğla yöresinde, halk ağzında, anır.
Taraf,
Arapça taraf, (ﻃﺮﻒ),
Cihet,
Eski Türkçede cihet,
Taraf, yön.
Ön, arka, sağ, sol, üst ve alt yanlardan her biri, cihet, yön.
Teref, Teraf, taraf.
Yan.
Bir şeyin belli bir tarafa bakan yanı.
İzlenen yol, istikamet,

Anır sözcüğünün yörelere göre anlamları;
İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.
Aralarında anlaşmazlık bulunan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.
Taraftarlık, sahip çıkmak, korumak.
Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi
Bir şeyin belli bölümü, kısmı.
Bakım, taraf.
Yöre, yer, bölge.
Yöre, yer.
Yön, yan, doğrultu.
Onur, kibir (Tokat yöresi),
Yer, memleket, ülke. 
Kıta.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ