Monopol ...

Tekel,
İnhisar,
Monopol,
Fransızca monopole.
İngilizce monopoly,
Rusça monopoliya.
Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum. 
Bir kişi veya kuruluşun herhangi bir alanda kazandığı büyük güç.
Bir şeyin tasarrufunu tek başına elinde bulunduran kuruluş.
Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hakim olması durumu.
Bir malın yapımının yalnızca bir kuruluşun elinde bulunduğu durum, inhisar, monopol.
Devletin herhangi bir üretim alanını elinde tutması, satışı tek elden yönetmesi ve fiyata hakim olması durumu, inhisar, monopol.

Bir devletin, bir ortaklığın, bir kişinin her tür tecimsel yarışmayı ortadan kaldırarak bazı şeyleri yapma, satın alma, satma ya da bir işin yapımını sağlama yönünde elinde bulundurduğu ayrıcalık. 
Belirli bir nesnenin bir elden yapılması ya da alınıp satılması.
Çok sayıda alıcı karşısında sunumun tek bir satıcı tarafından yapıldığı, aynı üretim dalına girişin engellendiği ve başka mallarla ikamesi oldukça güç bir malın üretildiği piyasa.

Eskiden Tekel idaresine verilen ad; 
Reji,
Fr. regie.

Tekel kelimesinin diğer anlamı;
Kırlarda biten, al saplı ince ve küçük yapraklı bir çeşit ot (Amasya ve Tokat yöresinde halk ağzında)
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ