Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi...

Mazbata,
Tuttulga,
Tutanak,
Zabıt,
Zabıtname,
Arapça mazbata, (ﻣﻀﺒﻄﻪ). 
Arapça zapt, kaydetmek, yazmak kelimesinden türetilmiş.
Bir toplantıda yapılan müzakereleri, alınan kararları tespit için yazılan ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanan belge, tutanak, zabıt, zabıtname.
İstek veya şikayette bulunmak üzere birden çok kimse tarafından imzâlanarak resmi bir makama sunulan yazı, çok imzalı dilekçe, mahzar.
Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.
Meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname.
Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası
Birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata.
Mahkemelerde söylenenlerin yazıya geçirilmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ