İlişkinlik...

Aidiyet.
Aidiyyet,
Alakalılık, ilgililik. 
Aid olma. 
Birine mahsus olma.
Arapça, aidiyet, (ﻋﺎﺋﺪﻳّﺖ). 
Arapça, aid kelimesinden türetilmiş.
Ait olma, ilgili bulunma, aitlik.
İlişkinlik, 
İlişkin olma durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ